Om TD1

Vad är TD1?
TD1 är en ljudlänk som transporterar ljud i realtid via bredband från en plats till en annan.

Var kan jag använda TD1?
Den går att använda överallt där det finns minst 128 kbit/s bredband.
Var som helst i världen!

Hur?
Det finns många olika användningsområden men vanligast är att den används till FM-radiosändningar som en länk mellan studion och FM-sändaren.

Exempel!
En TD1 i studion som tar in ljud från mixerbord, digitaliserar ljudet och gör det tillgängligt via internet för en andra TD1 som matar ut ljud till en FM-sändare. Finns det flera olika studios som använder samma sändare vid olika tider så är det inget problem. TD1 har ett schema över vilken studio som ska sända vilken tid.

Varför?
Flexibiliteten i att kunna skicka ljud från flera olika studios eller från en studio till flera sändare är ofta tillräcklig för att välja TD1. Alternativen radiolänk eller kopparkabel är så mycket dyrare att det egentligen inte är något alternativ.